środa, 25 maja 2016

Budowa sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Budowa sztachety plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Plot PCV na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot plastikowe na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plot z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak planowane ploty PCV na plot i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz